Over Astoria

Wij zijn een nieuwe literaire uitgeverij die zich in eerste instantie richt op het beschikbaar houden van klassieke 19de eeuwse Nederlandse, Franse en Russische literatuur. Niet alleen romans maar ook novellen, korte verhalen en natuurlijk poëzie. Hierbij schuwen we met nadruk vooral het naturalisme, het realisme, en wat betreft de Nederlandse 19de eeuwse bellettrie, de literatuur van de Tachtigers niet. Binnen dit behoorlijk brede spectrum kiezen we de parels en de, in die tijd, meeste ophef veroorzakende werken. Alhoewel je er veel groter mee kunt worden dan met boeken publiceren, hebben wij met pels- en opiumhandel, zoals de naam misschien suggereert, hoegenaamd niets te maken. Niet dat onze drive zuiver is, dat durven wij ook niet te beweren, geïnspireerd om in deze business te stappen door boeken als Verloren Illusies, Lijmen en Pas op: Dit is geen nieuw boek. Dit is een oud boek als we uiteindelijk zijn. Maar ons hoofdmotief is het plezier dat we beleven aan onze liefde voor literair verantwoorde fabula; het hoeft niet echt te zijn, als het maar wel realistisch is: dat geldt voor wat we uitgeven en voor hoe wij in het uitgeversvak staan, het is de positie die wij in deze branche innemen.