Multatuli – Duizend-en-eenige hoofdstukken over specialiteiten

9789491618161

Duizend-en-eenige hoofdstukken over specialiteiten
Multatuli
Paperback
183 pagina’s
€14,95
ISBN 9789491618161

Bestellen >>

Duizend-en-eenige hoofdstukken over specialiteiten is een geestige intellectuele uitdaging en in essentie nog immer actueel.

‘Is de leek omdat hy leek is onbevoegd om aanmerkingen te maken op zaken die onder ‘t begrip vallen van elken welgeschapen menschengeest? Ten wiens behoeve ontsteken dan professers en specialiteiten hun licht? Moet men juist lantaarnopsteker zyn om ‘t recht te hebben over duisternis te klagen? Is er ‘n aanstelling tot kok noodig voor men weigeren mag aangebrande of uitgekookte spys welsmakend en voedzaam te vinden? Er zyn koks en lantaarnopstekers die deze leer wel zouden willen gepredikt zien, maar juist omdat ik daarover anders denk, schreef ik dit boekje. Kom, lezer, help me wieden! Waarlyk, de zaak is niet zoo moeielyk als sommigen u willen wys maken. Ge zult toch niet mogen erkennen dat myn aanmerkingen op de kunde in letters die op onze scholen voor Letterkunde wordt uitgegeven, uw bevatting te boven gaan? Ge meent toch niet dat er ‘n diploom als ‘Doctor’ in die ‘Letteren’ noodig is om te walgen van romannetjes die geen andere aanspraak kunnen maken op oorspronkelykheid, dan dat de schryver ‘t Hollandsche ‘toen’ in ‘t Duitsche ‘als’ overzet, en de tyden van ‘n werkwoord op de ongerymdste wyze door elkaar haspelt? Zou er diepe studie in harmonieleer vereischt worden om optemerken dat er zooveel dieven zyn onder de hedendaagsche toonzetters die hun onhandig saamgelapte reminiscentiën van oude meesters brutaalweg uitgeven voor eigen werk?’ —Multatuli

Duizend-en-eenige hoofdstukken over specialiteiten werd voor het eerst gepubliceerd in 1871. Dit is een heruitgave naar de tweede druk, waaraan Multatuli in 1878 veel heeft toegevoegd; o.a. diverse noten, het hele hoofdstuk MVII en ook zijn de tien laatste bladzijden van de eerste druk uitgedijd tot een zestigtal.

Posted in Alle paperbacks, Literaire roman, novelle (NUR 301) and tagged , , , . Bookmark the permalink. RSS feed for this post. Both comments and trackbacks are currently closed.

Comments are closed.

Swedish Greys - a WordPress theme from Nordic Themepark.