Search Results for: couperus

Louis Couperus – Fidessa

Fidessa
Louis Couperus
Paperback
77 pagina’s
€13,45
ISBN 9789491618420

Bestellen >>

‘Fidessa’ is een met veel vakmanschap geschreven symbolisch sprookje, een schat van fijn doorvoelde taal.

Louis Couperus (1863-1923) wordt door velen beschouwd als een van de belangrijkste schrijvers uit de Nederlandse literatuur. Hij is auteur van een enorm oeuvre van o.a. psychologische romans, historische romans, reisimpressies, etc.

Rondom Couperus

Rondom Couperus is een reeks waarin door Louis Couperus bewonderde en beïnvloede of anderszins aan Couperus verwante literaire teksten van rond 1900 zullen worden uitgegeven.

Verschenen

M.G.L. van Loghem Fokel
Een Couperiaanse roman over een verderf zaaiende Friese femme fatale.

Cécile de Jong van Beek en Donk Hilda van Suylenburg
Een anti-Eline Vere die echter de Haagse fin-de-siècle-wereld prachtig uitvoerig van binnenuit beschrijft. Daarnaast zou Cornélie uit Langs lijnen van geleidelijkheid deels op de schrijfster zijn gebaseerd.

Henri Borel Vlindertje
Een verguisde en vergeten Eline Vere-epigoon, echter zodanig over the top dat het verplichte leesvoer is voor elke oververfijnde Couperusfan.

Over de reeks Rondom Couperus

Louis Couperus is zonder twijfel de grootse Nederlandse schrijver van rond 1900 en misschien wel de grootste Nederlandse romanschrijver ooit. Eline Vere, De stille kracht of Van oude mensen, de dingen die voorbijgaan zijn nog steeds in druk en worden volop gelezen en geprezen. Zijn tijdloze oeuvre geeft een prachtige inkijk in de fascinerende wereld van het fin de siècle.

Maar hoe onmiskenbaar de literaire oorspronkelijkheid van Couperus ook is, hij leefde niet in een cultureel vacuüm. Hoewel Couperus zich de façade van een ‘passatist’ aanmat, had hij wel degelijk een scherp oog voor de artistieke ontwikkelingen van zijn tijd. Dat blijkt indirect uit, niet altijd grondig bestudeerde, intertekstuele kenmerken van zijn werken en terloopse opmerkingen in zijn brieven. In contemporaine kritieken worden regelmatig vergelijkingen gemaakt tussen het werk van Couperus en zijn (Europese) tijdgenoten. Daarnaast vertaalde hij samen met zijn vrouw werk van tijdgenoten en hij had ook persoonlijk contact met ze. Zoals elke schrijver onderging hij van deze lectuur en omgang onbewust invloeden. Op zijn minst heeft het hem gedwongen te reflecteren over zijn positie als literair auteur.

Zo past Eline Vere naadloos in de traditie van de grote negentiende-eeuwse vrouwenromans van Flaubert of Tolstoj, en passen Noodlot en Extase bij het decadentisme à la Oscar Wilde. Metamorfose is een opvallend moderne introspectieve metaroman en De stille kracht anticipeert op het postkoloniale debat.

Couperus’ werk heeft niet toevallig de tand des tijds doorstaan: het is moderner dan dat van menig schrijvende tijdgenoot. Couperus’ grootsheid heeft er echter wel toe geleid dat het soms lijkt of hij de enige Nederlandse schrijver van rond 1900 is die het lezen nog waard is.

Hoewel Couperus’ werk zogenaamd nooit ‘school heeft gemaakt’ zijn er in de Nederlandse literatuur van rond 1900 wel degelijk werken met onmiskenbare invloed van de Haagse meester te vinden. Deze zijn echter doorgaans ‘vergeten’ en antiquarisch moeilijk te vinden. Dat geldt ook voor enkele romans van over de grenzen die opvallende intertekstuele verbanden met Couperus’ oeuvre hebben.

De reeks Rondom Couperus wil daar op bescheiden wijze verandering in brengen en deze werken opduikelen en weer beschikbaar maken. Dit ter literair genoegen van de Couperusfan maar ook van de liefhebber van negentiende-eeuwse- en fin-de-siècle-literatuur.

De reeks wordt verzorgd door fin-de-siècle-kenner Sander Bink van rond1900.nl.

kringel

Louis Couperus – De stille kracht

9789491618376De stille kracht
Louis Couperus
Paperback
244 pagina’s
€16,45
ISBN 9789491618376

Bestellen >>

‘De stille kracht’ is een zogenaamde Indische roman en gaat over de tegenstelling Oost-West. De roman speelt zich af in Laboewangi op Java. De resident aldaar, Otto van Oudijck, vertegenwoordigt het westen als de kolonisator en overheerser van het oosten. Maar deze Van Oudijck, een sympathiek mens die het goed meent en hard werkt, begrijp het land niet, hij heeft geen oog voor de cultuur, hij benadert de zaken rationeel, voelt niet de mystiek. Daarnaast is Van Oudijck ook blind voor wat er gebeurt in zijn gezin, zijn vrouw heeft diverse affaires, waaronder met Van Oudijcks zoon uit een eerder huwelijk. Dit gedrag van zijn vrouw en de omstandigheid dat Van Oudijck zich, rationeel en consequent als hij is, genoodzaakt ziet een zich liederlijk gedragende regent te moeten ontslaan, beginnen er zich raadselachtige verschijnselen voor te doen waar Van Oudijck geen grip op krijgt.

Louis Couperus (1863-1923) wordt door velen beschouwd als een van de belangrijkste schrijvers uit de Nederlandse literatuur. Hij is auteur van een enorm oeuvre van o.a. psychologische romans, historische romans, reisimpressies, etc.

Louis Couperus – Psyche

9789491618369Psyche
Louis Couperus
Paperback
115 pagina’s
€13,45
ISBN 9789491618369

Bestellen >>

‘Psyche’ is een modern symbolisch sprookje en een geniaal geschreven meesterwerkje van Louis Couperus, waar het schrijfplezier van afspat.

Louis Couperus (1863-1923) wordt door velen beschouwd als een van de belangrijkste schrijvers uit de Nederlandse literatuur. Hij is auteur van een enorm oeuvre van o.a. psychologische romans, historische romans, reisimpressies, etc.

Louis Couperus – Aan den weg der vreugde

9789491618321Aan den weg der vreugde
Louis Couperus
Paperback
129 pagina’s
€13,95
ISBN 9789491618321

Bestellen >>

De novelle ‘Aan den weg der vreugde’ is een semi-allegorische Italiëroman. De kleine roman gaat over de sanguische Italiaan Aldo, een gewezen legerarts, die in een hotel in een dorpje aan de voet van de Apennijnen nabij Lucca verblijft. Hij houdt ervan door het woud aldaar te zwerven en probeert met een fluitje hagedisjes te lokken en deze koudbloedige diertjes tam te maken. Op een dag verschijnt er een femme fragile uit Nederland, een jonge weduwe Emilia genaamd, ten tonele. Zij is naar het hotel gereisd om te kuren, en ook zij wordt door Aldo met het fluitje gelokt. Een hartstochtige relatie begint maar er ontstaat wrijving wanneer de melancholieke en jaloerse Noordelijke mentaliteit van Emilia botst met de Zuidelijke ongecompliceerde vrijheidsdrang van Aldo.

Louis Couperus (1863-1923) wordt door velen beschouwd als een van de belangrijkste schrijvers uit de Nederlandse literatuur. Hij is auteur van een enorm oeuvre van o.a. psychologische romans, historische romans, reisimpressies, etc.

Louis Couperus – Van oude menschen, de dingen, die voorbij gaan…

9789491618307Van oude menschen, de dingen, die voorbij gaan…
Louis Couperus
Paperback
266 pagina’s
€17,45
ISBN 9789491618307

Bestellen >>

De indringende psychologisch-realistische familieroman ‘Van oude menschen, de dingen, die voorbij gaan…’ is voor het eerst gepubliceerd in afleveringen van ‘Groot Nederland’ in 1905, de eerste boekuitgave verscheen in 1906. Indertijd werd de roman door de kritiek niet al te enthousiast ontvangen maar heden ten dage wordt de roman gezien als een onbetwist hoogtepunt in het oeuvre van Couperus en staat het hoog genoteerd in de Nederlandse literaire canon.

Louis Couperus (1863-1923) wordt door velen beschouwd als een van de belangrijkste schrijvers uit de Nederlandse literatuur. Hij is auteur van een enorm oeuvre van o.a. psychologische romans, historische romans, reisimpressies, etc.

Louis Couperus – Nippon (handelseditie)

9789491618215

Nippon (handelseditie)
Louis Couperus
Inleiding: Petra Teunissen-Nijsse
Paperback
256 pagina’s
€18,50
ISBN 9789491618215

Bestellen >>

Van maart tot september 1922 maakten Louis Couperus en zijn vrouw Elisabeth een rondreis door Japan. De schrijver van de romans ‘Eline Vere’, ‘De boeken der kleine zielen’ en ‘De stille kracht’ had ook goedgelezen reisbeschrijvingen van Noord-Afrika en Spanje gepubliceerd. Daarom vroeg de hoofdredacteur van ‘De Haagsche Post’ de beroemde Couperus om in zijn krant verslag te doen van zijn Japanse reis. De 32 ‘reisbrieven’ van Couperus zijn in 1925 gebundeld in ‘Nippon’.

Couperus schrijft beeldend over het Japanse landschap en de toeristische bezienswaardigheden. Hij geeft zijn kunstenaarsvisie op de Japanse tempels en musea, de literatuur en de veranderende tradities. In ‘Nippon’ maakt de lezer ook kennis met een onbekende kant van Couperus. De reisbrieven zijn soms heel persoonlijk. Het land van de verfijnde kunstvoorwerpen, waarin hij gehoopt had rond te dwalen, bleek niet te bestaan. Bovendien werd hij ernstig ziek, zodat hij niet al zijn plannen kon uitvoeren. In zijn teleurstelling en pijn werd Couperus’ toon aarzelender, minder juichend dan in zijn eerdere werk. Bijna intiem. Binnen een jaar na zijn terugkomst uit Japan stierf Couperus in De Steeg. Samen met zijn Japanse verhalen uit ‘Het snoer der ontferming’ vormt ‘Nippon’ dan ook het juwelen sluitstuk van een klassiek oeuvre.

Met een inleiding van Petra Teunissen-Nijsse.

‘De Japansche ziel is niet minder gecompliceerd dan welke ziel ook, en de Japanner – al is hij dan ook modern, zakenman, industriëel, koopman, politicus – is poëtisch. Er is ten minste een zeer poëtische kant aan zijn ziel. En tevens is hij litterair: er is ten minste een bijna rhetorische kant aan zijn poëtische en litteraire ziel. Hij houdt van benamingen, woorden met hoofdletters – maar nu weet ik heusch niet of er hoofdletters bestaan in het Japansche letterschrift! – ik meen dus met woorden-met-hoofdletters ons Westersch begrip daarvan.’—Louis Couperus